Laerskool Villieria

Loop Wakker

Laerskool Villieria

Skoolgrense

Leerders wat binne die natuurlike geografiese voedingsgebied van die skool woonagtig is, sal voorkeur by toelating geniet. Ander leerders sal ook tot die skool toegelaat word, mits die nodige en gepaste onderrigruimte beskikbaar is. Geen Departementele magtiging vir leerders buite ons skoolgrense is nodig nie.