Laerskool Villieria

Loop Wakker

Laerskool Villieria

Lewensbeskouing

Aangesien Laerskool Villieria ‘n gebied bedien waar die meerderheid van sy kliënte aan die Christelike geloof behoort, moet hierdie sienswyse ook deur die skool gereflekteer word. Die onderwys moet dus Christelik wees, dit wil sê skrifgebonde en in 'n ware geloof in die Drie-enige God gefundeer wees. Personeel, ouers en leerders wat nie dieselfde geloofsoortuigings deel nie, se geloofoortuigings moet ook gerespekteer word.

Net soos geloof, speel kultuur ook ‘n belangrike rol in die onderwys en opvoeding van enige leerder. Laerskool Villieria sal in die jare wat kom, al meer blootgestel word aan ‘n multi-kulturele omgewing. Die waardes, norme, gebruike, ens. van elke kultuurgroep in die skool, sal dus eerbiedig word. Waar nodig, sal die skool aan die leerders die nodige leiding gee in die verband.