Laerskool Villieria

Loop Wakker

Laerskool Villieria

Erekode

As leerder van Laerskool Villieria is dit my strewe om:

  • God te erken in alle gebeure van my lewe. Ek dank Hom vir my lewe en gesondheid.
  • Die voorreg te waardeer om te kan studeer vir my latere lewe te bekwaam.
  • Daarna te streef om 'n gesonde liggaam te ontwikkel en 'n gesonde gees te huisves.
  • My te ontwikkel deur selfbeheersing en kennis van myself.
  • Ek sal altyd probeer om netjies en presies te wees op my persoon, gedrag en taal veral op my klere en die omgewing waarin ek my bevind.
  • My skool en omgewing se naam altyd hoog te hou.
  • My eiendom en dié van ander te respekteer en teenoor alle eiendom so op te tree asof dit my eie is.
  • Kuisheid en goeie maniere oral en altyd te beoefen.
  • Beleefdheid teenoor volwassenes en in besonder teenoor my meerderes te beoefen.
  • Te sorg dat my woord altyd my eer sal wees.