Laerskool Villieria

Loop Wakker

Laerskool Villieria

Sportdrag - Tennis

Dogters

  • Tennisdrag is saamgestel uit 'n atletiekhempie, tennisrompie en "hot pants" wat by Totiusdal Handelshuis of Select Outfitters deur ouers aangekoop kan word.

Atletiekhemp

Tennis "hot pants"

Tennis romp


Seuns

  • Tennisdrag bestaan uit ’n atletiekhempie met die Villiesbroek.
  • Gewone Villiesdrag is ook aanvaarbaar.

Atletiekhemp

Villiesbroek