Laerskool Villieria

Loop Wakker

Laerskool Villieria

Sportdrag - Sagtebal

  • Sagtebalwedstryde word in 'n Wit Sagtebalbroek en Villieshemp gespeel.
  • Groen sagtebalkouse is ook 'n vereiste.
  • Alle Sagtebaldrag kan by Totiusdal Handelshuisof Select Outfitters deur ouers aangekoop word.
  • Kolwe en "helmets" word deur die skool verskaf.

Atletiekhemp

Wit sagtebalbroek

Groen sagtebalkouse