Laerskool Villieria

Loop Wakker

Laerskool Villieria

Sportdrag - Krieket

  • Seuns speel in Villieshemde met lang Wit krieketbroeke.
  • Slegs die Eerstespan en die “Day/Night”-spanne mag ander hemde dra indien hul ’n borg daarvoor kry.
  • Seuns moet hul eie kolwe, beenskutte, handskoene, “helmets” en enige ander veiligheidstoerusting verskaf.

Villieshemp

Krieketbroek