Laerskool Villieria

Loop Wakker

Laerskool Villieria

Registrasievorms en Inligting

Registrasievorms

Die volgende dokumentasie moet asseblief die aansoek vergesel:

  • Gesertifiseerde afskrif van geboortesertifikaat (Registrasie kan nie daarsonder plaasvind nie).
  • Afskrif van immuniseringskaart - slegs Gr R en Gr 1.
  • Afskrifte van ouers/voogde se ID-dokumente (Noodsaaklik).
  • Bewys van woonplek bv Water-en Elektrisiteitrekening (nie ouer as 3 maande nie).
  • Aanbod om te koop is nie geldig nie. Indien u 'n woning huur, moet u 'n afskrif van die huurooreenkoms aanheg.
  • Indien u kind/ers huidiglik by 'n ander skool ingeskryf is, moet u 'n oorplasingskaart en 'n afskrif van die laaste rapport aanheg. Dit geld slegs vir Gr 1 tot Gr 7.
  • Die verskaffing en vals inligting kan lei tot regsaksie en kansellasie van registrasie.